Podmínky ochrany osobních údajů

1. Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak Alchymistka.com, OUTLANDER ALCHEMY LTD (dále jen "my", "nás" nebo "naše") shromažďuje, používá, uchovává a chrání osobní údaje svých klientů a uživatelů služeb. Zavazujeme se chránit vaše soukromí a osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů, zejména s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation).

2. Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa (v případě zasílání fyzických produktů)
 • Informace nezbytné pro provedení rozborů, které poskytnete dobrovolně

3. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • Poskytování služeb, které jste si objednali (např. numerologické nebo astrologické rozbory, konzultace)
 • Komunikace s vámi ohledně objednaných služeb
 • Zlepšování našich služeb na základě zpětné vazby
 • Zasílání informačních newsletterů (pokud jste k tomu dali souhlas)

4. Právní základ pro zpracování

 1. Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat, a na základě plnění smlouvy (poskytování objednaných služeb).

  5. Uchovávání osobních údajů

  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytování našich služeb a plnění zákonných povinností. Po uplynutí této doby budou údaje bezpečně vymazány.

  6. Sdílení osobních údajů

  Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžadují právní předpisy.

  7. Vaše práva

  Máte právo:

 • Požádat o přístup k vašim osobním údajům a získat jejich kopii
 • Pro uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: alchymistka@alchymistka.com

  8. Ochrana osobních údajů

  Používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zveřejněním.

  9. Změny tohoto prohlášení

  Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat. O případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu nebo jinými vhodnými prostředky.

  10. Kontakt

  Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně ochrany vašich osobních údajů, kontaktujte nás na:

  Alchymistka.com
  OUTLANDER ALCHEMY LTD, odštěpný závod
  V dolině 1515/1c
  Praha 10 - Michle
  101 00
  Česká Republika

  IČ: 21066183

  E-mail: alchymistka@alchymistka.com
  Telefon: +420 607 332 332

Zde si můžete stáhnout formulář souhlasu s poskytnutím osobních údajů: